fc2ブログ

5月1日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/04/30(土) 21:44

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG

08:51唐① 142 ★ ●
08:56徳① 124 ★ ●
09:15芦② 412 ★ ●
10:16芦④ 312 314 ★
10:24徳④ 123 125 ★
10:48国① 154 153 ★
12:07多③ 1 35 ★ ●
12:26徳⑧ 246 243 ★
12:44浜④ 135 ★ ●
13:08鳴⑤ 123 ★ ●
13:43国⑦ 124 ★ ●
13:57尼⑧ 142 ★ ●
14:36大⑤ 1 34 346 ★
15:00多⑨ 123 ★ ●
15:45住② 214 215 ★
16:54大⑨ 136 ★ ●
17:35が⑥ 124 246 ★
17:52丸⑥ 324 ★ ●
18:05住⑦ 142 143 ★
19:10若⑨ 134 135 ★

スポンサーサイト4月30日のレース

  • 2016/04/29(金) 21:43

* The sale of this MagabloSM has been discontinued.
What is MagabloSM?

4月29日のレース

  • 2016/04/28(木) 21:38

* The sale of this MagabloSM has been discontinued.
What is MagabloSM?

4月28日のレース

  • 2016/04/27(水) 21:38

* The sale of this MagabloSM has been discontinued.
What is MagabloSM?

4月27日のレース

  • 2016/04/26(火) 21:33

* The sale of this MagabloSM has been discontinued.
What is MagabloSM?

4月26日のレース

  • 2016/04/25(月) 21:40

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG


09:20唐② 213 215 ★
10:39び① 123 125 ★
11:12江① 2box 125 ★
11:14福② 314 315 ★
11:19大② 143 ★
11:26戸② 432 143 ★
11:32浜① 1 36 ★
12:00び④ 124 ★
12:16大④ 325 326 ★
12:35び⑤ 123 125 ★
12:47平⑤ 152 154 ★
13:14大⑥ 123 234 ★
13:16平⑥ 643 ★
13:48大⑦ 123 124 ★
14:11び⑧ 136 ★
14:23大⑧ 145 143 ★
14:58江⑨ 235 ★
17:07住⑤ 234 ★
17:39桐⑥ 165 ★
18:41若⑧ 145 ★

4月25日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/04/24(日) 21:45

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG

08:51唐① 2box 124 ★
09:20唐② 214 ★
10:31津① 124 142 ★
10:39び① 132 135 ★
10:47福① 214 ★
10:49唐⑤ 132 136 ★
11:01平① 432 ★
12:19唐⑧ 2box 352 ★
12:29宮④ 123 ★
12:35び⑤ 126 ★
12:47平⑤ 136 ★
12:54浜④ 163 ★
12:59児⑥ 123 126 ★
13:16平⑥ 326 ★
13:38び⑦ 412 416 ★
13:39常⑥ 135 ★
13:46戸⑦ 123 124 ★
13:48大⑦ 625 ★
14:23大⑧ 453 452 ★
17:14若⑤ 124 243 ★

4月24日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/04/23(土) 21:54

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG

08:46芦① 132 134 ★
10:34児① 136 132 ★
10:39び① 126 ★
10:47大① 132 136 ★
11:01児② 152 153 ★
11:02尼② 462 461 ★
11:26戸② 432 143 ★
11:40多② 432 ★
11:47大③ 125 ★
12:21津⑤ 135 ★
12:35び⑤ 126 123 ★
12:47平⑤ 124 ★
13:14大⑥ 243 241 ★
13:23尼⑦ 154 125 ★
13:24浜⑤ 1 35 ★
13:38び⑦ 143 ★
13:46戸⑦ 156 152 ★
14:16平⑧ 431 ★
16:29丸③ 143 431 ★
19:10若⑨ 123 126 ★

4月23日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/04/22(金) 21:33

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG

09:44芦③ 2box 135 ★
10:16芦④ 142 ★
10:37尼① 435 432 ★
10:47芦⑤ 123 124 ★
10:47福① 2box 136 ★
12:35び⑤ 123 125 ★
12:44大⑤ 123 125 ★
12:49唐⑨ 436 ★
13:23尼⑦ 2box 265 ★
13:38び⑦ 254 ★
13:57尼⑧ 2box 146 ★
14:09福⑧ 425 421 ★
14:25浜⑦ 314 315 ★
15:00多⑨ 163 162 ★
15:27浜⑨ 134 ★
15:41常⑩ 165 ★
15:53び⑪ 126 ★
17:02が⑤ 431 134 ★
18:41丸⑧ 142 124 ★
18:41若⑧ 356 ★

4月22日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/04/21(木) 21:31

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG


08:51唐① 2box 123 ★
10:31津① 125 ★
10:39び① 123 125 ★
11:02尼② 2box 346 ★
11:05び② 432 ★
11:53尼④ 2box 213 ★
12:16大④ 163 ★
12:21尼⑤ 2box 125 ★
12:35び⑤ 123 124 ★
12:39常④ 2box 136 ★
12:50尼⑥ 2box 215 ★
13:23尼⑦ 2box 125 ★
15:00多⑨ 123 136 ★
15:08尼⑩ 165 163 ★
15:21桐① 453 145 ★
17:25丸⑤ 132 134 ★
17:39桐⑥ 152 ★
18:37桐⑧ 152 154 ★
19:07桐⑨ 136 132 ★
19:10若⑨ 156 153 ★