FC2ブログ

6月4日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/06/03(金) 22:44

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG

08:46芦① 125 152 ★★
09:49唐③ 134 ★★
10:39び① 125 153 ★
10:47芦⑤ 215 ★★
11:01戸① 164 165 ★
11:05び② 241 246 ★
12:09福④ 256 125 ★
12:35び⑤ 123 124 ★
12:37福⑤ 624 ★★
12:54下① 154 ★★
13:06び⑥ 2box 326 ★★
13:38福⑦ 245 124 ★★
13:46戸⑦ 134 ★★
14:09福⑧ 534 ★★
14:11び⑧ 245 246 ★
14:44び⑨ 2box 126 ★★
16:00丸② 156 125 ★
16:29び⑫ 123 126 ★
17:25丸⑤ 423 ★★
18:41丸⑧ 2box 124 ★★

6月2日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/06/01(水) 21:32

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG


08:46芦① 142 143 ★
09:15芦② 413 ★★
09:20唐② 126 ★★
09:44芦③ 153 125 ★
10:19唐④ 2box 124 ★★
10:47福① 123 124 ★
11:00宮① 2box 124 ★★
11:41福③ 524 523 ★
12:25宮④ 143 ★★
12:33大① 2box 123 ★★
12:50津⑥ 135 ★★
12:51芦⑨ 1 54 ★★
13:46戸⑦ 124 ★★
14:09福⑧ 345 ★★
14:49大⑤ 124 125 ★
15:27丸① 145 143 ★
16:03大⑦ 352 ★★
16:40大⑧ 342 ★★
17:59住⑦ 635 ★★
18:15丸⑦ 264 ★★

5月30日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/05/29(日) 21:47

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG


08:46芦① 156 125 ★
08:56徳① 143 ★★
10:16芦④ 134 163 ★
10:24徳④ 125 124 ★
10:31津① 145 142 ★
10:34児① 152 153 ★
11:13多① 142 ★★
12:18芦⑧ 2box 145 ★★
12:29宮④ 143 142 ★
12:54下① 126 ★★
13:00大② 2box 124 ★★
13:30江⑥ 254 256 ★
13:43国⑦ 124 125 ★
14:04児⑧ 132 136 ★
14:28江⑧ 153 536 ★
15:00多⑨ 126 ★★
16:59住⑤ 341 134 ★★
17:14若⑤ 241 124 ★★
17:59住⑦ 124 126 ★
19:10若⑨ 2box 124 ★★

5月28日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/05/27(金) 21:46

* The sale of this MagabloSM has been discontinued.
What is MagabloSM?

5月26日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/05/25(水) 21:42

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG

09:49唐③ 314 316 ★
10:34児① 142 146 ★
11:18鳴① 2box 145 ★★
11:30平② 354 352 ★
12:19唐⑧ 412 415 ★
12:39鳴④ 543 ★★
12:49唐⑨ 432 ★★
12:59児⑥ 2box 123 ★★
14:09福⑧ 463 ★★
14:38児⑨ 413 ★★
15:21桐① 413 ★★
15:48桐② 352 356 ★
16:29丸③ 632 ★★
16:42桐④ 352 ★★
17:31が⑥ 145 142 ★
17:39桐⑥ 123 ★★
17:50丸⑥ 126 265 ★
18:01が⑦ 1 35 ★★
18:37桐⑧ 152 153 ★
19:07桐⑨ 143 431 ★★

5月23日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/05/22(日) 21:48

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG


08:46芦① 2box 125 ★★
08:56徳① 132 ★★
09:25徳② 142 ★★
10:16芦④ 2box 145 ★★
10:24徳④ 123 126 ★
10:31津① 154 152 ★
11:18鳴① 2box 146 ★★
11:45芦⑦ 145 124 ★
12:11鳴③ 145 146 ★
13:08鳴⑤ 2box 125 ★★
13:09常⑤ 152 ★★
13:25下② 245 246 ★
13:39常⑥ 143 ★★
14:29宮⑧ 143 146 ★
15:49若② 135 132 ★
15:57丸② 256 125 ★
15:59下⑦ 134 ★★
16:03大⑦ 354 135 ★
17:02が⑤ 642 ★★
17:43若⑥ 2box 124 ★★

5月20日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/05/19(木) 21:44

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG


08:51唐① 146 142 ★
09:20唐② 213 ★★
09:49唐③ 314 315 ★★
10:24徳④ 124 ★★
10:31津① 143 ★★
11:18鳴① 145 142 ★
11:53尼④ 234 236 ★
12:00び④ 243 ★★
12:19唐⑧ 2box 236 ★★
12:35び⑤ 126 ★★
12:54下① 124 126 ★
13:00大② 136 ★★
13:08鳴⑤ 124 126 ★
13:39常⑥ 2box 136 ★★
14:37鳴⑧ 2box 256 ★★
14:44び⑨ 136 ★★
15:00多⑨ 136 ★★
15:21桐① 432 431 ★
17:39桐⑥ 123 125 ★
19:07桐⑨ 126 162 ★★

5月18日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/05/17(火) 21:30


★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG

08:51唐① 163 ★★
08:56徳① 145 143 ★
09:49唐③ 314 ★★
10:24徳④ 124 125 ★
10:31津① 132 ★★
10:34児① 132 135 ★
10:39び① 164 ★★
10:48国① 134 132 ★
12:19唐⑧ 315 ★★
12:21津⑤ 142 145 ★
12:35び⑤ 125 ★★
12:50尼⑥ 213 216 ★
12:54下① 132 ★★
13:43国⑦ 123 124 ★
15:21桐① 432 436 ★
15:59下⑦ 413 146 ★
16:42桐④ 1 23 235 ★
17:39桐⑥ 153 ★★
18:07桐⑦ 235 236 ★
18:37桐⑧ 152 156 ★

5月17日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/05/16(月) 21:43

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG


08:51唐① 123 ★★
09:20唐② 123 ★★
10:34児① 153 ★★
10:47福① 145 143 ★
10:48国① 143 ★★
11:05び② 234 235 ★
12:19唐⑧ 216 ★★
12:35び⑤ 125 126 ★
13:46戸⑦ 125 ★★
14:09福⑧ 326 321 ★
14:38児⑨ 412 413 ★
15:19住① 132 136 ★
15:21桐① 435 432 ★
15:25丸① 123 ★★
16:39住④ 123 124 ★
17:25丸⑤ 123 124 ★
17:39桐⑥ 142 ★★
18:05住⑦ 1 24 243 ★
18:07桐⑦ 352 ★★
18:33住⑧ 435 436 ★

5月16日のレース 本日無料予想!!!

  • 2016/05/15(日) 22:08

★印↓結果はこちら
○こちら 競艇愛人 2連単 3連複 3連単 有料予想

○こちら G1抱け!!! G1・SG

08:51唐① 145 142 ★
09:20唐② 214 ★★
10:48国① 143 ★★
11:18常① 134 123 ★
11:18鳴① 412 415 ★
13:09常⑤ 145 143 ★
13:39常⑥ 163 ★★
14:07鳴⑦ 2box 156 ★★
14:09常⑦ 153 154 ★
14:09福⑧ 435 ★★
14:38児⑨ 142 143 ★
15:41鳴⑩ 126 ★★
16:39住④ 532 ★★
17:07住⑤ 125 153 ★
17:37住⑥ 345 342 ★
17:39桐⑥ 125 ★★
18:05住⑦ 126 162 ★★
18:15丸⑦ 145 ★★
18:33住⑧ 2box 123 ★★
19:02住⑨ 123 ★★